Dodatno zavarovanje

Dodatno zavarovanje je zavarovanje, ki ga lahko sklenemo zraven dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Veliko krat ljudje enačijo dopolnilno in dodatno zavarovanje, a gre za dve različni obliki zavarovanj. Dodatno zavarovanje vam omogoča odškodnino oz nadomestilo v primeru nezgode. Na drugi strani vam dopolnilno zavarovanje krije stroške, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije ali jih ne krije v celoti. V kolikor ste iskali to zavarovanje, najdete več podatkov na strani DOPOLNILNO ZAVAROVANJE, za sklenitev pa lahko obiščete tudi stran SKLENI.

Oblike dodatnega zavarovanja

Trenutno je možno skleniti dve obliki dodatnega zavarovanja za tiste, ki že imajo sklenjeno dopolnilno zavarovanje pri zavarovalnici Vzajemna

Nezgode+

Zavarovanje Vzajemna Nezgode+ je namenjeno zavarovanju za nezgodno smrt in težjo invalidnost. Več o tem zavarovanju najdete na strani Nezgode.

Nadomestila+

Zavarovanje Nadomestila+ je namenjeno izplačilu nadomestila za čas, ko ste zaradi nezgode ali bolezni v bolnišnici ali zdravilišču. Več informacij in cene najdete na strani Nadomestila.

Na strani dodatno zdravstveno zavarovanje smo zbrali tudi ostale oblike zavarovanj.

Nadaljujte na eni izmed naslednjih strani: